Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

O nas

Zgodnie ze statutem podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie oraz działanie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i propagowania nowoczesnych strategii zarządzania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • wzajemne kontakty członków ułatwiające przepływ informacji
 • wymianę doświadczeń i osiągnięć zawodowych wraz z wdrażaniem nowoczesnych procedur i standardów
 • wspólne rozwiązywanie aktualnych problem organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych form szkolenia
 • wydawanie poradników, materiałów informacyjnych i okolicznościowych
 • nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi Stowarzyszeniami w zakresie zarządzania
 • zakładami opieki zdrowotnej z innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi
 • współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promocji Stowarzyszenia oraz problematyki, będącej w obszarze jego działania
 • współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz udział w konsultacjach z władzami resortowymi.
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie organizacji pracy i zarządzania.

Zakres działania Stowarzyszenia obejmuje następujące dziedziny:

 • Organizację i zarządzanie opieką pielęgniarską/położniczą w zakładach opieki zdrowotnej
 • Wprowadzanie Systemów Zarządzania Jakością i Akredytacji
 • Opiniowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w usługach zdrowotnych mających związek z opieką pielęgniarską i położniczą.
 • Propagowanie działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna