Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Sprawozdanie z konferencji

Sprawozdanie z konferencji Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa pod hasłem ,, Od teorii do praktyki ‘’ Lądek Zdrój 6-7.10. 2017.


Szanowni Państwo

Coroczna konferencja SMP tradycyjnie poprzedzona została WalnymZgromadzeniem członków SMP, któremu przewodniczyła Amelia Ściborsekretarz SMP. Prezes Marzena Barton przedstawiła sprawozdanie zdziałalności merytorycznej za rok 2016/2017 oraz plan pracy na rok 2017/ 2018,sprawozdanie finansowe przedstawiła Alicja Buksińska skarbnik SMP. PracęKomisji Rewizyjnej zaprezentowała przewodnicząca Renata Ciemierz(członkowie Dorota Augustyn, Ewa Zalewska). Zarząd otrzymał absolutorium.Podczas zebrania podjęto wiele uchwał między innymi o przyjęciu 12- stu nowychczłonków oraz podjęciu współpracy z czasopismem ,, Analiza przypadków wpielęgniarstwie i położnictwie” PZWL, pracę koordynować będzie w-ce PrezesSMP dr Ewa Wodzikowska itp....

Konferencja

Dzięki decyzji członków SMP konferencje odbywają się cyklicznie 1 raz w roku,zawsze w innym zakątku naszego pięknego kraju.W październiku 2017 roku gościliśmy w najstarszym kurorcie w Polsce w„Uzdrowisku Lądek-Długopole” SA w Lądku Zdroju.W imieniu Zarządu Uzdrowiska uczestników konferencji powitała PrzełożonaPielęgniarek mgr Ewa Zalewska oraz kierownik Działu Sprzedaży mgr IwonaSobolewska, następnie na terenie pięknej ziemi wałbrzyskiej w imieniusamorządu zawodowego (Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wWałbrzychu) niezwykle ciepłe słowa powitania skierowała do wszystkichzebranych Pani Przewodnicząca mgr Maria Pałeczka, która w ramach prewencjiodpowiedzialności zawodowej wspomogła naszą aktywność wykładem prof. drhab. Doroty Karkowskiej i dr Izabeli Witczak .W imieniu Zarządu SMP wszystkich gości, wykładowców, uczestników, członkówSMP oraz sponsorów witała Prezes SMP dr Marzena Barton.Prezes jak zwykle przypomniała, iż celem konferencji jest dzielenie się swojąwiedzą, umiejętnościami i przemyśleniami, aby wzbogacić pielęgniarstwo wobszarze naukowym i praktycznym, wskazując rolę jaką ma spełnić w systemie
ochrony zdrowia wobec obecnych i przyszłych wyzwań społecznych. Prezesprzekazała informacje o tym, że podczas konferencji podjęte zostaną zagadnieniaetyczne, prawne, komunikacji terapeutycznej, bezpieczeństwa pacjenta ipracownika w placówkach ochrony zdrowia w Polsce. Powyższe ma na celurefleksje nad tym jakie podjąć działania, aby pozytywnie rzutowały na przyszłość.O inaugurację konferencji poproszona została Pani mgr Zofia Małas PrezesNaczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Pani Prezes już po razdrugi zaszczyciła uczestników swoją obecnością dzięki czemu mogliśmyusłyszeć bezpośrednią informację na temat aktualnie prowadzonych prac wobrębie samorządu zawodowego we współpracy z innymi organami zawodowymi ipaństwowymi (legislacyjnymi).Niezmiernie miło było gościć Panie przewodniczące ORPiP w Gdańsku mgr AnnęCzarnecką oraz w Opolu mgr Sabinę Wiatkowską był to dla nas sygnał, że każdedziałanie w pielęgniarstwie w tym zarządzanie jest obszarem zainteresowaniasamorządu.Stowarzyszenie tradycyjnie miało zaszczyt gościć dr Grażynę Rogal-PawelczykNaczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, która przedstawiła wykładnt.,, ICNP w prewencji wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych”, któryjednoznacznie wskazywał na znaczenie prewencji w wykonywaniu zadańzawodowych zgodnych z aktualną wiedzą a przede wszystkim ,,należycie” .Ponadto Pani Rzecznik w następnym dniu podsumowała całość konferencjimotywując Zarząd do kolejnych aktywności.Następnie mieliśmy okazję wysłuchać niezwykłego - niezwykle ekspresyjnegowystąpienia członka SMP naszej koleżanki mgr Iwony Michańcio, naczelnejpielęgniarki Szpitala Położniczo - Ginekologicznego pt. ,,Etyka zawodupielęgniarki i położnej” czyli nadal odpowiedzialność. Całość wykładu będzieciemogli Państwo odczytać na naszej stronie internetowej jednakże dopiero po jejprzebudowie.W podobnej konwencji mogliśmy wysłuchać wykładu pt. ,,Medyczny błądpielęgniarki i położnej” prof. dr hab. Doroty Karkowskiej, która wzmocniła swojewystąpienie casusami z praktyki zawodowej oraz wykładu dr Izabeli Witczakpełnomocnika dyrektora ds. jakości USK we Wrocławiu pt.,, Ryzyko decyzyjneoraz niepewność w podnoszeniu standardów jakości świadczeń medycznych wpracy pielęgniarek i położnych”.Odpowiedzialność zawodową poruszyła również w swoim wystąpieniu pt.,, Zdarzenie medyczne orazbłąd medyczny w aspekcie wykonywanego zawodu pielęgniarki i położnej”, mgr Marzena Olszewska-
Fryc w-ce przewodnicząca OIPiP w Gdańsku, dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Copernicus wGdańsku. Czarnecką oraz w Opolu mgr Sabinę Wiatkowską był to dla nas sygnał, żekażde Pani Marzena od kilku lat jest członkiem SMP i po raz kolejny wspomaga nasze działaniawykładem za co serdecznie dziękujemy. W jej wystąpieniu mogliśmy odnaleźć wiele praktycznychwskazówek do wykorzystania w naszej codziennej praktyce menedżera.Poza tym mgr Zuzanna Konrady przewodnicząca Polskiego TowarzystwaPielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – Oddział Wielkopolskirównież w swoim wystąpieniu pt. ,, Odleżyna a odpowiedzialność zawodowa”uwrażliwia nas prewencyjnie na aktualności wiedzy w zakresie postępowania zpacjentem leżącym.Na prośbę członków SMP Pani mgr Anna Czarnecka przewodnicząca ORPiP wGdańsku wygłosiła trzeci wykład z cyklu ,, Komitet Obrony Pielęgniarek iPołożnych c.d”. Pani Przewodnicząca przedstawiła zmiany i ciągłość praczwiązanych z działalnością KOPiP co z wielkim zainteresowaniem śledzączłonkowie SMP z całej Polski jako nowatorskie rozwiązywanie problemów naterenie województwa pomorskiego.Pozostając w temacie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu niezwykleinteresujący temat w swoim wystąpieniu przedstawiła mgr Marzena Łokietko naczelna pielęgniarka MCZS.A w Lubinie, która zaszczyciła nas swoją obecnością oraz wspomogła konferencję wykładem pt.,,Koncyliacja lekowa a bezpieczeństwo pacjenta”. Pani Marzena swoje zaangażowanie zawodoweukierunkowała na działania związane z jakością usług medycznych, a szczególnie z ichbezpieczeństwem. Wiele osób po raz pierwszy miała okazję wysłuchać wykładu Pani Marzenyniezwykle ważnego w procesie terapeutycznym każdego pacjenta. Rozwiązania przedstawione podczaswykładu bardzo zainteresowały uczestników, szczególnie zaprezentowana karta pacjenta o czymświadczyły rozmowy na temat szczegółów koncyliacji w kuluarach konferencji. Kolejny wykład zzakresu praktyki zawodowej pt. ,, Opatrunki i nie tylko jako standard w postępowaniu z raną o różnejetiologii” z ramienia firmy ConvaTec przedstawiła mgr Małgorzata Budynek. Podczas konferencjimieliśmy okazję wzbogacić się o dodatkowe informację dla naszej codziennej zawodowej praktyki.Bardzo ciekawe praktyczne informacje jak i doniesienia badań naukowych zostały przekazane podczaswystąpienia przedstawiciela firmy 3M Joannę Rudek pt.,, Pielęgnacja dostępów naczyniowych w świetlenajnowszych wytycznych i standardów postępowania”. Ponadto mieliśmy okazję wysłuchać wykładuPani Justyny Piwowarczyk konsultanta naukowego(Medilab) o kontrowersyjnym temacie,, Zapobieganiezakażeniom związanym z opieką zdrowotną koszt czy zysk”. Każdy z nas mógł się przekonać jakpowinna być prawidłowa odpowiedź dla praktyki każdego menedżera w placówkach medycznych.Oprócz wykładów uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany myśli idoświadczeń podczas przerw oraz podczas uroczystej kolacji. Zarząd SMP po razkolejny organizując konferencję ma nadzieję, iż na stałe zostaną one wpisane dokalendarza kierowniczej kadry zarządzającej jak i wszystkich sympatyków SMPjako forum dyskusji o nauce i praktyce w zarządzaniu. Prezes SMP podziękowała
wszystkim za przybycie na kolejną konferencję podkreślając, iż wymianawspólnych doświadczeń zawodowych jest szczególnie ważna podczas realizacjicodziennych zadań na rzecz podopiecznych i podczas organizacji pracy wrodzimych placówkach.Słowa uznania zostały skierowane do wszystkich sponsorów wymienionych i niewymienionych (TZMO,Mercator, BBraun, Lohmann&Rauscher, TZMO..) orazspółorganizatorów naszej aktywności w ramachSMP. Na zakończenie wypełniono przygotowane ankiety z pytaniami o propozycje tematyki następnejkonferencji jak również jej lokalizacji. Ponadto wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa dlauczestników konferencji z Katowic, Gdańska, Kartuz, Chojnic, Jarcewa, Kościerzyny, Warszawy,Przeworska, Zakopanego, Ełku, Bydgoszczy, Lądka Zdroju, Rybnika Kazimierza Dolnego, Inowrocławia,Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Lublina, Opola, Konstancina, Kielc, Świdnicy, Lubina.Już dziś zapraszam koleżanki i kolegów do współpracy oraz członkostwa w SMP.Przed wyjazdem wszystkich zaproszono na lunch. Trudno było się rozstać iopuszczać tak urokliwe i gościnne miejsce, dlatego też kilka osób przedłużyłoswój pobyt w Lądku Zdroju. Zapewne niektórzy z nas będą odwiedzać częściejnajstarsze Uzdrowisko w Polsce, aby korzystać z jego walorów, na pewno jestwarto tutaj zadbać o swoje zdrowie i kondycję.Konferencja odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezesa Naczelnej RadyPielęgniarek i Położnych w Warszawie. Patronat Medialny sprawował MagazynPielęgniarek i Położnych .W imieniu Zarządu SMP serdecznie pozdrawiam i już dziś zapraszam nakonferencję w przyszłym roku, której miejsce zostanie wybrane zgodnie zoczekiwaniami uczestników konferencji oraz członków SMP.

Marzena Barton
Prezes SMP


Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zo.o.83-400 KościerzynaUl. Piechowskiego 36

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna