Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „OD TEORII DO PRAKTYKI” W DNIACH 6-7. X. 2017 - INFORMACJA STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW PIELĘGNIARSTWA

Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na coroczną konferencję, która odbędzie się w dniach 6 -7 października 2017 r

Miejscem konferencji będzie tym razem Uzdrowisko Lądek - Długopole SA, Zdrój Wojciech , Plac Mariański 13, 57-540 Lądek Zdrój

Główne hasło konferencji ,, OD TEORII DO PRAKTYKI"

PROGRAM KONFERENCJI

,, Od teorii do praktyki ‘’ 6 – 7 października 2017 roku

I dzień konferencji

6. 10. 2017 r

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa

12.00 - Pierwszy termin - Walne Zgromadzenie członków SMP odbędzie się w sali konferencyjnej Uzdrowiska Lądek Długopole S.A, Zdrój Wojciech.

Adres: Lądek Zdrój Plac Mariański 13 - (Sprawozdanie z działalności SMP, program na 2018 r, sprawy bieżące).

12.30 - Drugi termin – Walnego Zgromadzenia SMP

13.00 LUNCH

Rejestracja uczestników konferencji

13.30 Rozpoczęcie konferencji – dr Marzena Barton

Wykład inauguracyjny – Aktualna sytuacja pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce - c.d - mgr Zofia Małas Prezes NRPiP

14.00 Od teorii do praktyki: „Medyczny błąd pielęgniarek i położnych. Zagadnienia wybrane” – prof. dr hab. Dorota Karkowska

14.45 Od teorii do praktyki: „Ryzyko decyzyjne oraz niepewność w podnoszeniu standardów jakości świadczeń medycznych w pracy pielęgniarek i położnych „- dr Izabela Witczak Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

15.30 Od teorii do praktyki: „Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych” - c.d -

mgr Anna Czarnecka - Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

16.10 Od teorii do praktyki: „Etyka zawodu pielęgniarki i położnej” – mgr Iwona Michańcio naczelna pielęgniarka Szpitala Położniczo-Ginekologicznego w Wałbrzychu

16.40 Opatrunki i nie tylko jako standard w postępowaniu z raną o różnej etiologii – mgr Małgorzata Bydynek – ConvaTec

17.30 Wyjazd na kolację ( wskazane wygodne i ciepłe ubranie)

18.00 KOLACJA

II dzień konferencji

7. 10. 2017r.

9.00 Od teorii do praktyki: „Koncyliacja lekowa a bezpieczeństwo pacjenta”- mgr Marzena Łokietko naczelna pielęgniarka MCZ S.A w Lubinie

9.40 Od teorii do praktyki: „Odleżyna a odpowiedzialność zawodowa” – mgr Zuzanna Konrady Szpital Miejski w Poznaniu, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – Oddział Wielkopolski

10.20 Od teorii do praktyki: „Zdarzenie medyczne oraz błąd medyczny w aspekcie wykonywanego zawodu pielęgniarki i położnej” - mgr Marzena Olszewska-Fryc wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, dyr.ds piel. Szpital Copernicus w Gdańsku

11.00 ICNP w prewencji wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych –

dr Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

12.00 Wystąpienie firmy

12.30 Wypełnienie ankiet

12.40 Wręczenie certyfikatów i zakończenie konferencji

13.00 LUNCH

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna