Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Kultura organizacji a zdarzenia niepożądane

Kluczowym działaniem, które wiąże się z zarządzaniem firmą (organizacją) jest optymalne dysponowanie zasobami pieniężnymi i ludzkimi w celu osiągania dobrych rezultatów finansowych. Nie należy zapominać, że do osiągnięcia tego celu duże znaczenie ma także kultura organizacyjna firmy. W naukowych opracowaniach kultura organizacyjna jest określana jako: zbiór norm społecznych i systemów wartości, właściwy klimat organizacyjny lub wymogi zachowania. Powinna dotyczyć poglądów, przekonań, oczekiwań i norm, które będą łączyć wszystkich pracowników firmy.

Zdarzenie niepożądane Według Institute of Medicine jest to: niepożądany i niezamierzony, chociaż nie zawsze nieoczekiwany rezultat postępowania medycznego.

Według Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest to: szkoda powstała w trakcie/w efekcie leczenia, niezwiązana z naturalnym przebiegiem choroby i stanem zdrowia pacjenta. Także ryzyko wystąpienia szkody. Powyższe definicje wskazują zatem, iż zdarzenie niepożądane może wynikać nie tylko z winy człowieka czy zespołu ludzi ale także z niedoskonałości poszczególnych ogniw systemu ochrony zdrowia.

Przyjmuje się, że zapobieganie zdarzeniom niepożądanym jest przejawem wysokiej świadomości – w zakresie bezpieczeństwa pacjenta – osób udzielających świadczenia medyczne oraz budowania wizerunku podmiotu leczniczego w zakresie efektywności jego funkcjonowania.

Koleżanki i Koledzy przedstawiamy Państwu prezentację związaną z tym jakże aktualnym tematem.

 

Do pobrania:

Kultura_organizacji_Jerzy_Kulikowski.pdf

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna