Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie

Szanowne Koleżanki i Koledzy zamieszczamy w całości nowe Rozporządzenie w spawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Każda pielęgniarka i położna realizująca zadania kadry kierowniczej, czy też bezpośrednio zadania wobec pacjenta powinna zapoznać się z jego treścią, gdyż jest to jeden z podstawowych aktów prawnych regulujących wykonywanie naszych zawodów a nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Środowisko pielęgniarek i położnych kierowało do Ustawodawcy poprzez Naczelną Radę propozycje zmian w projekcie i wyjaśnienia uzasadniające składane propozycje.

Należy ze smutkiem stwierdzić, że uwagi naszego środowiska nie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji aktu prawnego. Rozporządzenie weszło w kształcie proponowanym przez Ustawodawcę bez uwzględnienia jakichkolwiek poprawek.

Bardzo proszę koleżanki i kolegów, by po przeczytaniu rozporządzenia spróbowali znaleźć w nim odpowiedź na podstawowe pytanie: czy posiadanie umiejętności wykonania określonej czynności jest równoznaczne z decyzją o możliwości samodzielnego jej zlecenia i wykonania?

Jeżeli rozporządzenie nie określa zakresu samodzielnych decyzji a w programach kształcenia i umiejętnościach wynikowych nie został sprecyzowany zakres decyzyjności pielęgniarki lub położnej, to gdzie należy szukać odpowiedzi na to pytanie? Czy pielęgniarka lub położna sama zdecyduje, że założy pacjentowi cewnik, pobierze krew na dowolne badanie, czy też wykona inny zabieg, bo przecież posiadła umiejętność jego wykonania? Umiejętność i decyzyjność w zakresie tej umiejętności to dwie różne sprawy.

Zawód pielęgniarki i położnej, szczególnie w zakresie funkcji terapeutycznej nie ma całkowitej samodzielności i to jest faktem stanowiącym wystarczającą przesłanką, by samodzielne świadczenia czy czynności zostały przez ustawodawcę wskazane. Jak wykonać to praktycznie było sprawą obustronnej dyskusji. Tyle, że dyskusji nie było a rozporządzenie jest.

 

Notatka do pobrania

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna