Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Sprawozdanie z konferencji 14-15.10.2016r Gdańsk

Coroczna konferencja SMP po raz drugi miała miejsce w Gdańsku.

Spotkanie pod tytułem ,, Dobre praktyki w pielęgniarstwie i położnictwie ‘’ odbyło się w dniach

14 -15.10.2016 roku.

Patronatu honorowego udzielili :

- Pani Zofia Małas Prezes NRPiP w Warszawie

- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie.

Patronat medialny sprawował:

- Magazyn Pielęgniarek i Położnych.

Prezes SMP Marzena Barton (dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z.o.o) – dokonała otwarcia konferencji oraz powitała znamienitych gości, wykładowców, przedstawicieli uczelni medycznych, stowarzyszeń, uczestników konferencji, członków SMP, sponsorów.

Uczestnicy konferencji wypełniali ankietę podsumowującą konferencję, w której znalazły się zapisy, iż temat tegorocznego spotkania dobrze korespondował z aktualnymi problemami menedżerów w placówkach medycznych. Podkreślano szczególnie obszar jakości usług oraz skalę problemów w codziennej ,, dobrej praktyce”. Uczestnicy mogli dokonywać analiz i porównań praktyki i teorii.

Powyższe pokazało różnorodność problemów zarządczych w placówkach o różnych stopniach referencyjności na terenie Polski.

Podczas wykładu inauguracyjnego Pani Prezes Zofia Małas przedstawiła aktualną sytuację pielęgniarstwa i położnictwa w kraju Prezes NRPiP pokrótce omówiła podjęte działania Naczelnej Rady , PTP oraz związków zawodowych. Między innymi omawiana była kwestia stanowisk w sprawie kształcenia podyplomowego oraz planowanego kształcenia zawodowego. Poza tym ważna była kwestia propozycji zmian w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych na różnych stanowiskach pracy pielęgniarek. Pokrótce zostały wspomniane działania dotyczące płacy oraz warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce. Poza tym Pani Prezes przedstawiła stanowiska naczelnej Rady w w/w problemach.

Zgodnie z prośbą uczestników poprzedniej konferencji - zaproszono Panią Annę Czarnecką przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, aby przybliżyła dalsze działania Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych. Pani Przewodnicząca przyjęła zaproszenie i w swoim wystąpieniu zrelacjonowała działania KOPiP w drugiej połowie 2016 roku. Aktywność Komitetu daje nadzieję na osiągnięcie postawionego celu oraz dalsze działania na rzecz naszej korporacji zawodowej. Uczestnicy konferencji mogli się przekonać o tym jak trudną drogę działania wyznaczyli sobie członkowie Komitetu, ale na szczęście nie ustają w swoich działaniach mają na uwadze przede wszystkim godność zawodową.

Następnie Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddziału Wielkopolskiego Pani mgr Zuzanna Konrady (Szpital Miejski w Poznaniu) , omówiła w sposób szczegółowy działanie systemu Flexi Seal jako potrzebę współczesnego pielęgniarstwa.

Niezwykle ciekawy wykład przedstawiła dr Beata Wieczorek-Wójcik ( dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie), dotyczący wskaźników jakości w odniesieniu do obsad personelu pielęgniarskiego oraz kwalifikacji zawodowych. Powyższa tematyka została przedstawiona na podstawie dysertacji doktorskiej prelegentki. Wyniki przedstawionych badań jednoznacznie wskazują, iż lepiej wykształcona kadra to przede wszystkim mniej zdarzeń niepożądanych to również bezpieczeństwo pacjentów, pracowników i pracodawców.

Natomiast kolejny wykład p wiceprzewodniczącej ORPiP w Gdańsku Pani Marzeny Olszewskiej-Fryc (dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpital Copernicus w Gdańsku) doskonale korespondował z poprzednim wystąpieniem, a mianowicie pokazał jak ważne dla placówek medycznych jest mapowanie kompetencji zawodowych w Pionie Medycznym.

Powyższe zostało podsumowane podczas wykładu mecenasa Piotra Terleckiego na przykładzie Ratownictwa Medycznego.

Natomiast Pani doktor Aleksandara Szulman-Wardal ( Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z.o.o oraz Uniwersytet Gdański)) podczas swojego wystąpienia przekazała praktyczne wskazówki kadrze menedżerskiej, które znacząco wpływają na podejmowanie decyzji podczas rekrutacji pracowników. Dzięki wiedzy merytorycznej w powyższym zakresie łatwiej jest ocenić wyniki kryteriów rekrutacyjnych.

Natomiast zupełnie inną wiedzę prezentowała w swoim wystąpieniu Pan mgr Marzena Grochowska pielęgniarka, obecnie trener biznesu i certyfikowany coach Noble Manchatann . Wykład miał na celu pokazać współpracę różnych podmiotów, łączenie, a nie dzielenie w sprawach niezwykle ważnych dla jakości wykonywanych procedur. Takie umiejętności menedżerskie dają korzyści pracownikom oraz pracodawcom. Pani Marzena w swoim wystąpieniu przytoczyła przykład dwóch państw Trinidadu i Tobago jako dwóch różnych podmiotów, które łącząc się w swoich działaniach osiągają lepsze wyniki. Czyli ,, Razem można więcej i lepiej”. Wykład był bardzo ciekawy , a przede wszystkim ekspresyjny co bardzo podobało się uczestnikom konferencji.

W drugim dniu podczas pierwszego modułu doktor Dorota Kulina (Szpital Kliniczny w Lublinie), przybliżyła rolę kadry zarządzającej w tworzeniu standardów dotyczących przygotowania pacjentów do zabiegów. Standard dotyczył okresu przed i po operacyjnego w aspekcie psychicznym i fizycznym.

Nowe rozwiązania w dostępie naczyniowym do hemodializy przedstawił dr Jakub Turek (Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu). Wykład był niezwykle cenny dla nauki i praktyki w aspekcie leczenia przewlekłej niewydolności nerek metodą dializacyjną.

Natomiast o innych innowacjach na bloku operacyjnym włącznie z wykorzystaniem robota chirurgicznego ( Da Vinci) mówiła podczas swojego wystąpienia mgr Izabela Szwed, która również reprezentowała Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Niezwykle ciekawą wiedzę uczestnicy konferencji mogli pozyskać z wykładu mgr Małgorzaty Kowalik o tematyce dotyczącej rekonstrukcji piersi. Pani Małgorzata reprezentowała Szpital Specjalistyczny w Wałbrzychu.

Następnie Firma Ecolab przedstawiła informacje na temat nowości w asortymencie , którym dysponują.

Niezwykłe kompedium wiedzy w aspekcie praktycznym przekazała uczestnikom konferencji dr Dorota Gregorowicz – Warpas przedstawiając temat bezpieczeństwa epidemiologicznego na bloku operacyjnym. Pani doktor reprezentowała Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zoo.

W II sesji mieliśmy okazję zapoznać się z pracą menedżera w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Na temat codziennej pracy menedżera na rzecz społeczności lokalnej mówiła Beata Balon położna POZ w Gdańsku.

Następnie Prezes SMP poprosiła o wypełnienie ankiet oceniających konferencję i propozycje na kolejną konferencję co do miejsca i tematyki.

Na zakończenie dwudniowej konferencji Zarząd SMP wręczył podziękowania wykładowcom i certyfikaty uczestnikom konferencji.

Mieliśmy zaszczyt gościć na konferencji koleżanki z :

Katowic, Częstochowy, Przeworska, Kielc, Nowego Dworu Mazowieckiego, Warszawy, Bydgoszczy, Lublina, Wałbrzycha, Wrocławia, Lądka –Długopola, Inowrocławia, Ełku, Suchej Beskidzkiej, Poznania, Kartuz, Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Chojnic, Kościerzyny

Prezes SMP podziękowała za udział w konferencji oraz szczególne podziękowania skierowała do sponsorów konferencji oraz członków SMP za pomoc w organizacji konferencji.

W imieniu Zarządu SMP zapraszam na kolejną konferencję w 2017 roku.

 

Marzena Barton

Prezes SMP

 

  

 

 ..

Przed konferencją odbyło się Walne Zgromadzenia członków SMP – podczas, którego przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2015 oraz zaproponowano plan na rok 2016.Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna