Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Sprawozdanie z konferencji ,,Analiza przypadków w pielęgniarstwie” 18 listopada 2016 r w Łodzi

Organizatorzy konferencji zwrócili się z prośbą o udzielenie patronatu oraz logo stowarzyszenia na czas konferencji jak również zwrócono się z prośbą o uczestnictwo Prezesa SMP.

Konferencję uświetnili swoja obecnością znamienici goście : Pani Prezes NRPiP w Warszawie wygłosiła wykład inauguracyjny po czym doktor Dorota Kiliańska przejęła prowadzenie konferencji, jako pierwszy wykładowca przestawiła -temat ,, Dokumentacja pielęgniarska a rozwiązania praktyczne” , po którym uczestnicy zadawali mnóstwo pytań. Ponieważ każda wskazówka w powyższym aspekcie jest niezwykle cenna dla codziennej praktyki.

Następnie niezwykle nowoczesne rozwiązania menedżerskie dotyczące struktury organizacyjnej przedstawił przedstawiciel firmy LUXMED Pani doktor Monika Tomaszewska. W podsumowaniu uczestnicy stwierdzili, iż jest życzeniowe rozwiązanie dla wielu instytucji jednakże w perspektywie wieloletniej możliwe do zastosowania.

Kolejny raz mieliśmy okazje wysłuchać wykładu doktor D. Kiliańskiej, tym razem temat wykładu to : ,, Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej, elastyczność i odporność systemów opieki zdrowotnej.” Przedstawiciele szpitali akredytowanych mogli skorzystać z podanej przez Panią doktor wiedzy niezwykle ważnej dla obliczania wskaźników jakości opieki, które są szczegółowo analizowane przez audytorów CMJ w każdym odwiedzanym szpitalu. Personel medyczny ma często problem z definiowaniem wskaźników i wyborem narzędzi.

Gościem szczególnym była Pani profesor Maria Kózka, która przedstawiła temat ,, Analiza wybranych czynników warunkujących jakość opieki pielęgniarskiej”. Temat powyższy ściśle korespondował z poprzednim wystąpieniem.

W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję wysłuchać niezwykle kontrowersyjnego wystąpienia ,, Na tropie absurdów w planowaniu opieki”, który zaprezentowała doktor Hanna Grabowska reprezentująca GUMED w Gdańsku.

Natomiast ,, Dokumentowanie jakości opieki” to temat przygotowany przez zespół doktor Anny Koper konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa onkologicznego. Na co dzień Pani doktor pełni funkcję dyrektora ds. pielęgniarstwa w szpitalu onkologicznym w Bydgoszczy czyli w najlepszym szpitalu w Polsce według rankingu Rzeczypospolitej, który co rok wyłania wśród szpitali Polskich tzw. Złotą Setkę”.

Doktor Beata Wieczorek – Wójcik w swoim wystąpieniu omówiła ,, System dokumentowania zdarzeń medycznych w pielęgniarstwie”. Jest temat niezwykle ważny w dobie coraz większej ilości zdarzeń niepożądanych. Usłyszeliśmy ważne dla profilaktyki zdarzeń niepożądanych informacje do zastosowania we własnych placówkach.

Na temat niezwykle ważny w roku kontraktacji świadczeń medycznych mówiła Anna Chodacka z punktu widzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Jednakże najbardziej aktualny problem w pielęgniarstwie na podstawie badań własnych przedstawiła doktor Beata Wieczorek Wójcik reprezentująca Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.

Na zakończenie konferencji mieliśmy okazję wysłuchać wykładu doktor Marioli Głowackiej na temat ,, Nowe kompetencje a jakość opieki”.

Doktor Kiliańska zakończyła spotkanie dziękując gościom i uczestnikom za obecność oraz wykładowcom za wygłoszenie wykładów .

 

Dr Marzena Barton

Prezes SMP

 

Przed konferencją odbyło się Walne Zgromadzenia członków SMP – podczas, którego przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2015 oraz zaproponowano plan na rok 2016.Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna