Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SMP ZA ROK 2015.

Sprawozdanie z działalności SMP za rok 2015

 1. Przygotowanie rozliczeń finansowych oraz obowiązującej sprawozdawczości wraz z załącznikami

 2. Weryfikacja aktualnej listy członków SMP oraz wpłat członkowskich, indywidualna korespondencja

 3. 30.01.16 r korespondencja z Przewodniczącą ORPiP w Katowicach na temat spotkania z Zespołem ds. Organizacji i Zarządzania w Łoziskach Górnych w sprawie działalności statutowej SMP

 4. 7.03.15 r w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie organizacyjne Zarządu SMP temat przewodni organizacja konferencji w październiku 2015 r wybór miejsca konferencji łącznie z przedstawieniem kalkulacji kosztów, poprzez głosowanie jawne ( Brenna, Piotrków Trybunalski, Gdańsk) wybrano Gdańsk Hotel Novotel Marina ul. Jelitkowska 20 , podział zadań - wybór tematyki - Teraźniejszość i przyszłość pielęgniarstwa i położnictwa – przeprowadzono rozmowy o współpracy oraz przygotowano zaproszenia, wybór prelegentów i moderatorów, prośba o patronat honorowy, zamówienie materiałów konferencyjnych, obsługi biura konferencji, kalkulacja kosztu konferencji, przyjmowanie deklaracji, wpłaty, przelewy, korespondencja..i inne sprawy bieżące SMP.

 5. 23.04.15r wiceprezes Ewa Wodzikowska uczestnictwo w Gali X Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku w Warszawie organizowanego przez PTP

 6. 24.06.15 r – na zaproszenie OZSA w Piotrkowie Trybunalskim, uczestnictwo prezesa SMP Marzeny Barton w warsztatach nt. Zdarzeń niepożądanych w kontekście akredytacji CMJ

 7. 20.07.15 r odpowiedź w ramach konsultacji społecznych do MZ stanowiska SMP w sprawie Projektu Rozporządzenia nt. wypisywania recept

 8. 27-28.08.15 r w Strykowie Prezes SMP uczestniczyła w konferencji organizowanej przez trenerów sukcesu KAMD nt. Aspekty prawne dla menedżerów – ryzyko zarządzania

 9. 11-12.09.15 r Prezes SMP na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie uczestniczyła w panelu dyskusyjnym ekspertów, który był poświęcony kierunkom zmian w teorii i praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych.

 10. 9.10.15 r wiceprezes Ewa Wodzikowska oraz prezes SMP uczestniczyły w konferencji ,,Problemy z przestrzeganiem praw pacjenta – zrozumieć prawa pacjenta” w Sopocie

 11. 19-20.11.15 r Prezes SMP na zaproszenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie uczestniczyła w pierwszej interdyscyplinarnej konferencji środowisk medycznych pt. Patient – orientem medical care.

 12. 3.12.15 r Prezes SMP na zaproszenie NRPiP w Warszawie brała udział w przygotowaniu rekomendacji nt. elektronicznej indywidualnej dokumentacji pacjenta.

 13. Zarząd SMP otrzymał podziękowanie za zaangażowanie na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz uszanowania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy docenianych przez Instytut Ochrony Pracy.

 14. Współpraca z samorządami zawodowymi na terenie kraju.

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna