Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Relacja z konferencji Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa.

W dniach 9-10.10.2015 roku po raz pierwszy w Gdańsku w Hotelu Marina Novotel, odbyła się 
konferencja SMP pod tytułem  ,,Rzeczywistość i przyszłość pielęgniarstwa i położnictwa”. 
Patronatu honorowego udzielili: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 
dr Grażyna Rogala-Pawelczyk i Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie. Patronat Medialny sprawował Magazyn Pielęgniarek i 
Położnych.
Konferencję rozpoczęła i powitała znamienitych gości, wykładowców, uczestników, członków SMP, 
przedstawicieli uczelni, fundacji, firm oraz sponsorów, Marzena Barton Prezes SMP, dyrektor ds 
pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. zo.o. 
 Prezes Stowarzyszenia przypomniała, iż konferencje naukowo-szkoleniowe organizowane przez SMP 
odbywają się corocznie, zawsze przyświeca im cel zwrócenia uwagi na rozwój pielęgniarstwa. 
Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi od 2007 roku, jego podstawowym zadaniem jest 
wspieranie i wspomaganie swoich członków oraz propagowanie nowoczesnych strategii zarządzania.
Temat tegorocznej konferencji jest aktualny dla środowiska medycznego. Dziś dyskutują wspólnie 
praktycy i naukowcy, samorządowcy i związkowcy, zadając sobie pytania – jak rozwiązać dzisiejsze 
problemy, aby pozytywnie rzutowały na przyszłość. O wielorakich aspektach teraźniejszości i 
przyszłości mówili podczas swoich wystąpień znakomici goście. Pozwoliło to  praktykom uzmysłowić 
sobie skalę problemów, które dotykają bezpośrednio każdego menedżera w pielęgniarstwie. 
Pierwszą sesję poprowadziła mgr Marzanna Pelc, członek Zarządu SMP, pielęgniarka naczelna SPZOZ 
w Przeworsku. 
Stowarzyszenie miało zaszczyt gościć dr Grażynę Rogala –Pawelczyk Prezesa NRPiP w Warszawie, 
która wygłosiła wykład inauguracyjny zgodny z tematem konferencji, uczestnicy mieli okazję usłyszeć 
bezpośrednią relację z aktualnie toczących się prac legislacyjnych. Poza tym Pani Prezes zapoznała 
uczestników z planem dalszych prac, które są niezwykle ważne dla przyszłości pielęgniarstwa w 
Polsce.
Po raz pierwszy zaszczyciła konferencję swoją obecnością Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku mgr 
Anna Wonaszek. Pani przewodnicząca swój wykład na temat ,,Okrągłego stołu pielęgniarek i 
położnych w Gdańsku” przedstawiła uczestnikom konferencji jako bezpośrednią relację z przebiegu 
debaty, która miała na celu, uświadomienie zarówno władzom i decydentom, jaki i społeczeństwu, 
problemów zawodowych pielęgniarek i położnych przedstawione w postaci 12 postulatów. 
Uwieńczeniem wykładu była relacja filmowa z przebiegu debaty.
Gościem szczególnym dla uczestników była Pani Profesor Mariola Bidzan, Dyrektor Instytutu 
Psychologii oraz Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Pani Profesor wygłosiła wykład na temat ,,Jakość życia kadry zarządzającej w pionie 
pielęgniarstwa”, który niezwykle syntetycznie uwypuklił codzienne problemy menedżerów 
pielęgniarstwa, które rzutują na życie zawodowe i osobiste w różnych jego obszarach.
Niezwykle ważny aspekt pracy pielęgniarek przedstawiała w swoim wykładzie Pani doktor Aleksandra 
Szulman-Wardal, a mianowicie ,,Stres w pracy pielęgniarek i położnych”. Pani doktor pełni funkcję 
Kierownika Pracowni Psychologicznej z Zespołem Psychologów i Logopedów w Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. zo.o, na stanowisku adiunkta pracuje w  Zakładzie Psychologii 
Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat współpracuje bezpośrednio z 
pionem pielęgniarstwa w Kościerzynie, dlatego też niezwykle szczegółowo pokazała codzienne 
problemy pracy pielęgniarek, które są przyczyną stresu. Jednocześnie wskazywała jak ważny jest dla 
pracowników ochrony zdrowia wybór strategii radzenia sobie ze stresem w codziennej praktyce, aby 
nie ponosić negatywnych skutków działania stresu na nasz organizm. 
Dyrektor Generalny Redford Henry Cooper Polska Dawid Oleksy swoje wystąpienie dedykował 
tematowi ,, Wpływ personelu medycznego na redukcję kosztów szpitalnych”. Niezwykle ważny temat 
dla menedżerów  w różnego rodzaju placówkach medycznych na różnych poziomach zarządczych.
Natomiast temat ,,Zapobieganie zakażeniom szczepami wieloopornymi na oddziałach zabiegowych” 
przedstawił Artur Małecki przedstawiciel Firmy Schulke.
Pierwszą sesję w dniu 10.10.15 r prowadziła wiceprezes SMP mgr Dorota Tekiela, zastępca dyrektora 
ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, konsultant 
wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 
Pierwszą prelegentką była dr hab. Agnieszka Zimmmermann, prawnik i farmaceuta, na co dzień 
adiunkt Katedry Zarządzania w Pielęgniarstwie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
Pani docent przedstawiła w sposób szczegółowy problematykę związaną z ,,Uprawnieniami oraz 
obowiązkami pielęgniarek i położnych wobec ordynacji leków i wystawiania recept”. Powyższy temat 
nadal budzi wiele kontrowersji, które opisuje Pani docent w swojej publikacji, z którą uczestnicy  
konferencji mogli się zapoznać.
Kolejną prelegentką była mgr Ewa Cieplikiewicz, która reprezentowała PTP oddział w Gdańsku, 
przedstawiając temat ,, Doniesienia ze świata – pielęgniarki w nowej roli zawodowej ordynowania 
leków i preparatów medycznych”. Temat korespondował do poprzedniego wykładu i zmuszał do 
refleksji nad stwierdzeniem – przywilej czy konieczność, ze wskazaniem na przywilej.
Stowarzyszenie miało zaszczyt  gościć mgr Danutę Adamczyk-Wiśniewską, wiceprzewodniczącą ORPiP 
w Gdańsku, konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, kierownika 
działu szkoleń ORPiP w Gdańsku. Pani konsultant w sposób szczegółowy przedstawiła zawiłości 
prawne dotyczące tematu ,, Standardy w położnictwie”. 
Członek SMP, naczelna pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego Położniczo-Ginekologicznego w 
Wałbrzychu, mgr Iwona Michańcio, w swoim wystąpieniu omówiła istotne obowiązujące zasady 
prowadzenia ,,Niebieskiej karty”, dotyczące przemocy w rodzinie.
Podczas tej samej sesji mieliśmy okazję wysłuchać wykładu na temat ,, Sytuacje trudne w pediatrii”, 
który przedstawiły mgr Kocięba-Łaciak Anita oraz mgr Zając Halina z Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka, wykład uzupełnił film.
Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu przedstawicieli Fundacji SPINA, na temat ,,Czyste 
przerywane cewnikowanie dzieci – komfort życia pacjentów w środowisku szkolnym”.
Ostatnią sesję poprowadziła dr Ewa Wodzikowska wiceprezes SMP,  z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.  
,,Budowanie wizerunku pielęgniarek i położnych” to temat, który zaprezentowała mgr Anna Nowicka, 
przedstawicielka NES Healthcare Polska. Z wystąpieniem prelegentki będziemy mogli zapoznać się na 
łamach biuletynów Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. 
Kolejnym prelegentem w sesji trzeciej była mgr Marzena Olszewska-Fryc, wiceprzewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Szpital 
im. M. Kopernika w Gdańsku, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach 
medycznych. Tematem wystąpienia były ,, Zdarzenia medyczne w aspekcie komisji wojewódzkich”.
Następnie radca prawny Pan Krzysztof Redyk omówił temat odpowiedzialności zawodowej w 
podmiotach leczniczych”.
Również wykład  na temat odpowiedzialności zawodowej przedstawiła mgr Mariola Rusińska 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku, pielęgniarka oddziałowa I Oddziału 
Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. Było to ostatnie 
wystąpienie podczas tegorocznej konferencji. Jestem przekonana, iż uczestnicy pozyskali ciekawą i 
potrzebną wiedzę, którą wykorzystają w swojej praktyce zawodowej.
Prezes SMP Marzena Barton na zakończenie wszystkim gościom, uczestnikom oraz sponsorom 
podziękowała za udział w konferencji. Słowa uznania usłyszeli członkowie Zarządu SMP, którzy podjęli 
się organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia jakim była konferencja naukowo-szkoleniowa w 
Gdańsku. Prezes SMP podkreśliła, iż wymiana wspólnych doświadczeń organizacyjnych i zacieśnianie 
kontaktów jest niezwykle ważne dla całego środowiska zawodowego, jest wyrazem solidarności 
zawodowej szczególnie w obecnym trudnym okresie dla pielęgniarstwa i całego systemu ochrony 
zdrowia. Wzajemne wsparcie i pomoc jest potrzebna w realizacji zadań zawodowych zarówno dla 
dobra pacjenta jak i zapewnienia wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej. 
W konferencji SMP uczestniczyły koleżanki z: Lądka Zdrój, Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Kielc, 
Szczawno-Jedliny, Ełku, Gdańska, Przeworska, Malborka, Chojnic, Jarcewa, Bydgoszczy, Warszawy, 
Suchej Beskidzkiej, Ryjewa, Otwocka, Nowego Dworu Mazowieckiego, Iławy, Lublina, Lubaczowa, 
Kościerzyny, Wałbrzycha, Wrocławia i Katowic.
 Zapraszam koleżanki  do współpracy i uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia Menedżerów 
Pielęgniarstwa.
mgr Marzena Barton Prezes SMP 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
83-400 Kościerzynie ul. Piechowskiego 36
Tel. 502 757 360   58  686 03 43
Email: marzena.barton@wp.pl

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna