Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Konferencja Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa- relacja z przebiegu…

Konferencja Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa.

W dniach 9-11.05.2014 r. w Centrum Konferencyjnym „CS Szkolenie Doradztwo” w Warszawie odbyła się

kolejna, szósta  konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów

Pielęgniarstwa.

W tym roku, w sposób szczególny chciałyśmy podkreślić obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

i Położnej stąd hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmiało:

Od Florencji Nightingale do współczesnego menedżera pielęgniarstwa”

Zarządzanie w pielęgniarstwie na przestrzeni dziejów „

Program Konferencji obejmował między innymi tematy związane z historią naszego zawodu oraz tematy

będące kontynuacją problemów poruszanych na konferencji poprzedniej:

Sesja I moderatorzy: Alicja Gos, Marzanna Pelc

wykładowcy:

Wykład inauguracyjny mgr Krystyna Wolska – Lipiec - przedstawiciel Głównej Komisji Historycznej

przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Korzenie pielęgniarstwa polskiego”


mgr Dorota Tekiela - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach

Działania podmiotu leczniczego w ograniczaniu ryzyka ekspozycji zawodowej”


dr Grażyna Rogala Pawelczyk Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prezes Naczelnej Izby

Pielęgniarek i Położnych

Najnowsze informacje dotyczące aktualnych prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych”

 

Sesja II moderatorzy: Ewa Wodzikowska, Teresa Dyrkacz

wykładowcy:

dr n. prawnych Sędzia Anna Dalkowska - Wyższa Szkoła Prawa i Dyplomacji w Gdyni„Mobbing a dyscyplina pracy”

 

Sesja III moderatorzy: Dorota Augustyn, Marzena Barton

wykładowcy:

dr n. med. Hanna Grabowska - Gdański Uniwersytet Medyczny

"Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako uniwersalne narzędzie opisywania

i dokumentowania pracy pielęgniarki"

 

lek. Janusz Szynal - za-ca Dyr. ds. lecznictwa SPZOZ w Przeworsku

Doświadczenia związane z wprowadzaniem systemów informatycznych w szpitalu.

Największe wyzwania i problemy”

mgr Aleksandra Stasińska - Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Szkoła rodzenia przepustką do certyfikatu Szpitala Przyjaznego Dziecku”


Sesja IV : moderatorzy: Renata Ciemierz, Dorota, Tekiela

wykładowcy:

Niestety, nie dojechał do nas Pan Dariusz Rycek Dyrektor DNV GL, który miał wygłosić bardzo ciekawą

prelekcję na temat:Akredytacja międzynarodowa DIAS/MIR”

Mimo to przekazał nam bardzo ciekawe materiały, za które serdecznie dziękujemy i życzymy

szybkiego powrotu do zdrowia. Ze szczególnym zainteresowaniem oprócz wykładu inauguracyjnego,

wygłoszonego przez Panią mgr Krystynę Wolską-Lipiec na temat naszych korzeni, spotkał się wykład

na temat zupełnie współczesny tj. wykład Pana dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Przeworsku

lek. Janusza Szynala, który podzielił się z nami własnymi doświadczeniami w zakresie wprowadzania

dokumentacji elektronicznej w swojej placówce.

Zainteresowanie było tak duże że, po wykładzie wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja podczas której,

uczestnicy mogli otrzymać odpowiedzi na konkretne, czasem wręcz szczegółowe pytania. Temat okazał się

bardzo aktualny w podmiotach leczniczych w całym kraju, będący bolączką wielu naczelnych pielęgniarek.

Wymieniano się wieloma ciekawymi doświadczeniami i propozycjami rozwiązań. Mamy nadzieję na

kontynuację tematu w roku przyszłym.

Wszystkie wykłady i prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem i były okazją do wymiany myśli

i doświadczeń. Również podczas przerw i w trakcie trwania uroczystej kolacji. Mieliśmy zaszczyt złożenia

gratulacji Pani Prezes NRPiP Panidr Grażynie Rogali Pawelczyk za zdobycie zaszczytnego tytułu

„Kobieta medycyny roku 2014” w plebiscyciezorganizowanym przez Redakcję Portali Medycznych.

Pani dr została jedną z „najbardziej aktywnych i skutecznych kobiet w polskiej medycynie i ochronie

zdrowia w ciągu ostatnich 12 miesięcy”. Kapituła doceniła, że Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk

„z ogromną determinacją zabiega o utrzymanie rangi zawodu pielęgniarki i położnej oraz ich

miejsca w polskim systemie ochrony zdrowia. Twarde stanowisko NRPiP niejednokrotnie –

chociażby w sprawie finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki

długoterminowej na rok 2014 i lata następne – wpłynęło na kształt całego systemu ochrony zdrowia”.

Myślę że nie popełnię plagiatu jeśli powtórzę za redakcją Biuletynu NRPiP że: cyt.:

Fakt, że wśród wielu znamienitych Polek – lekarzy, polityków, aktorek - znalazła się Prezes NRPiP,

wzbudza w nas poczucie dumy i utwierdza w przekonaniu, że praca pielęgniarki, położnej ma ogromnie

znaczenie.” Tym bardziej że, jak mówiła Pani Prezes konkurencja była duża i wygrała m.in. z Ewą Błaszczyk,

aktorką i wielką działaczką na rzecz budowy kliniki „Budzik”, która ma ogromne sukcesy w zakresie

poprawy zdrowia dzieci w stanie śpiączki.  Uroczysty charakter spotkania uświetnił duet muzyczny,

który wykonał wiele standardów muzyki światowej i polskiej.

Uczestnicy konferencji jak co roku mieli okazję do wzięcia udziału w ciekawym wydarzeniu kulturalnym.

Tym razem było to przedstawienie musicalowe w teatrze Syrena pod znanym tytułem: „Hallo Szpicbródka”.

Wspaniała uczta artystyczna z udziałem znakomitych aktorów, m.in. w roli głównej znany z roli

 komendanta policji w serialu Ojcec Mateusz Piotr Polk, Hanna Śleszyńska, oprawiona pięknymi

piosenkami i fantastycznym tańcem.

Kończąc chciałabym w imieniu Zarządu SMP podziękować serdecznie wszystkim wykładowcom

ale przede wszystkim naszym wspaniałym uczestnikom tj. pielęgniarkom i położnym które mimo

licznych problemów nie zawiodły organizatorów i przybyły na nasze coroczne spotkanie.

W sposób szczególny chciałam podziękować Podkarpackiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych

z siedzibą w Przeworsku oraz Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,  

Zarządowi Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych , Organizacji Związkowej przy

SPZOZ w Przeworsku oraz Zarządowi Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy SPZOZ

w Przeworsku za to że, co roku finansują udział w Konferencji swoim członkom, dzięki czemu

wiele pielęgniarek i położnych z terenu Powiatu Przeworskiego mogło skorzystać z udziału

w naszym wspólnym przedsięwzięciu i przywieźć wiele ciekawych materiałów dla swoich koleżanek.

Dziękuję również Pani Prezes Grażynie Rogali Pawelczyk i Naczelnej Radzie Pielęgniarek

i Położnych oraz Zarządowi Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za udzielenie

Honorowego Patronatu oraz za rozpowszechnienie informacji o Konferencji

na swoich stronach internetowych.

Dziękuję Redakcjom Wydawnictw: NRPiP- :Magazyn Pielęgniarki i Położnej”,

Raabe sp.zoo„Menadżer Pielęgniarstwa, Sztuka Pielęgnowania „Sztuka Pielęgnowania”

za Patronat medialny.

Dziękuję sponsorom konferencji tj.: Brewka Piotr PTH REAL, Dalkowski Przemysław SCHULKE,

Barszczyk Renata STARSTEDT oraz firmie SKAMEX.

Konferencje organizowane przez stowarzyszenie weszły na stałe do kalendarza kierowniczej kadry

pielęgniarskiej, stały się swoistym forum wymiany myśli i doświadczeń.

Zapraszam ponownie w następnym roku.

Na koniec:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej pragnę złożyć wszystkim

pielęgniarkom i położnym najlepsze życzenia:

Zdrowia , szczęścia, pogody ducha. Spełnienia wszystkich marzeń, tych zawodowych

i tych rodzinnych, małych i wielkich a zwłaszcza tych najskrytszych.

I tu pozwolę sobie przytoczyć w całości materiał przygotowany z okazji konferencji

przez Panią Krystynę Wolską – Lipiec, ku pamięci Florence Nightingele.

 

                                                                                                                    W imieniu Zarządu

                                                                                                                     Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa

                                                                                                                     Marzanna Pelc

                                                                                                                    Przeworsk dnia 12.05.2014r

 

 


Krystyna Wolska-Lipiec

Przewodnicząca Głównej Komisji Historycznej Przy ZG PTP

 

Nasze korzenie

 

 

Dzieje pielęgniarstwa dzielimy na dwa okresy: przednowoczesny i nowoczesny

Okres przednowoczesny trwał do XIXw. ne. Początkowo działalnością opiekuńczo-pielęgnacyjną zajmowały się kobiety        

a umiejętności były przekazywane pokoleniowo.

Wraz z rozwojem kultury, doświadczeniami medycznymi i panującymi wierzeniami opiekę nad chorymi przejmowali

mężczyźni – czarownicy, szamani, duchowni.

Wskazówki do pielęgnowania pojawiały się już w starożytności (zalecenia Hipokratesa).

W czasach przedchrześcijańskich w Cesarstwie Rzymskim nastąpił znaczny rozwój medycyny

i szpitalnictwa wojskowego. Działalnością opiekuńczo-leczniczą zajmowali się niewolnicy.

Pielęgnację chorych w domach pozostawiono kobietom.

Chrześcijaństwo wniosło do kultury europejskiej idee humanitaryzmu i poświęcenia dla bliźnich.

(Zgodnie z Ewangelią według św. Łukasz o miłosiernym samarytaninie).

W praktyce realizowane przez bogate kobiety- patrycjuszki oraz zgromadzenia zakonne.

(w Polsce od XIV w. Zgromadzenie św. Ducha, Miechowitów, Joannitów, Krzyżaków Gwiaździstych,

od XVIIw. Bonifratrów, Sióstr Miłosierdzia - Szarytki, Diakonis)

Podczas wojen i powstań działalność opiekuńczo – pielęgnacyjną prowadziły kobiety świeckie

z pobudek patriotycznych. Szkolenie personelu odbywało się metodą terminatorską.

Powstanie nowoczesnego pielęgniarstwa datuje się na przełomie XIX i XX w i jest ściśle

związane z działalnością Florencji Nightingale.

Zasługi Florence Nightingale podczas pobytu na Krymie 1854-1856

Florencja przybyła do Skutari ze swą „anielską bandą” 4 listopada 1854 w czasie napływu

największej liczby rannych. Dzień po bitwie pod Bałakławą i w przededniu bitwy pod Inkermanem.

Zastała:

- 2875 chorych i rannych w tym 120 przypadków cholery

- w szpitalu panował chaos, skandaliczne warunki sanitarne (brud i robactwo), demoralizacja personelu.

 

Rozpoczęła swą działalność od :

- wprowadzenia radykalnych zmian w organizacji pracy i ścisłego podziału zadań.

- pokonywania niechęci personelu.

- postawienia żądania przekazania przez lekarzy kierownictwa personelem pielęgniarskim

i niższym personelem przełożonej pielęgniarek.

- wprowadziła surowy regulamin i konsekwentnie rozliczała personel ze zobowiązań.

- dbała bardziej o staranny dobór personelu niż o jego liczbę.

Pielęgniarka uczestniczy w procesie leczenia którym kieruje lekarz wykonując najstaranniej jego   

zlecenia, za pielęgnację chorych odpowiada przed pielęgniarką przełożoną, która wspiera, pomaga,

szkoli.( system paternalistyczny)

Zwracała uwagę na sposób bycia personelu i podopiecznych,

Zwalczała biurokrację.

Walczyła o najefektywniejsze sposoby docierania z pomocą do rannych i jak najszybszy ich

transport do szpitali.

Była przykładem skromności, nadludzkiej pracowitości, cierpliwości i troski o chorych,

jednocześnie potrafiła wykazać się odwagą i uporem.

Ranni i chorzy

Dobro chorych jest najważniejsze należy im służyć z najwyższym poświeceniem.traktować

każdego z nich jako osobę indywidualną czynniki determinujące poprawę stanu zdrowia to:

higiena osobista chorych i środowiska,

prawidłowe odżywianie, cisza i sen,

dobre relacje z otoczeniem – poziom komunikacji międzyludzkiej

zaspokojenie potrzeb psychicznych i duchowych,

utrzymanie kontaktu z najbliższymi

wywiązywanie się ze zobowiązań wobec rodziny,

Uważała, że brak zajęć sprzyja demoralizacji.

Wymagała od podopiecznych przestrzegania regulaminu oraz prawidłowych zachowań

wobec personelu.Dawała przykład otaczania szacunkiem i pamięcią zmarłych żołnierzy,

lekarzy i pielęgniarek.

 

Efekty pracy w Skutarii:

 

Po połowie roku śmiertelność w Skutari spadła z 42% do 2% .

Opracowała Memoriał , który złożyła Ministrowi Wojny.

Przedstawiła w nim uwagi o sytuacji szpitali wojskowych oraz sprawności służby medycznej na froncie.

Stał się on podstawą do przemian w organizacji szpitalnictwa w Anglii.

Utwierdziła się w przekonaniu, że pielęgnowanie chorych jest sztuką, której należy ciągle się uczyć

a pielęgniarką stajemy się poprzez ciągłe doskonalenie.

Zasługi dla pielęgniarstwa

FN. twierdziła , że pielęgniarstwo jest sztuką najpiękniejszą ze sztuk pięknych a zajmować się nim

może jedynie kobieta będąca dobrym człowiekiem. Podniosła pielęgniarstwo świeckie do rangi zawodu.

Zorganizowała pierwszą świecką szkołę pielęgniarstwa w 1860r. w Londynie.

- Opracowała:

kryteria naboru kandydatek do szkoły

pierwszy program nauczania wraz z wymaganiami dotyczącymi

formacji osobowościowej oraz dalszego, systematycznego

kształcenia i doskonalenia zawodowego

wskazówki dla pielęgniarek

definicję pielęgniarki, pielęgniarstwa, powołania :

- zmieniła opinię społeczną o pielęgniarkach, podnosząc prestiż zawodu

- udowodniła, że pielęgniarstwo musi być oparte na podstawach naukowych,

starannym wykształceniu i właściwym doborze kandydatów do zawodu

- w ciągu pięćdziesięciu lat ruch reformatorski Florencji Nightingale ogarnął

cały świat

- powstało Ślubowanie Florencji Nightingale.

Dla uczczenia pamięci Florence Nightingale powołano w Londynie Międzynarodową Fundację

Jej imienia. Celem jej jest dokształcanie i umożliwienie studiów pielęgniarkom wszystkich krajów (1934)

- wpłynęła na powstanie Czerwonego Krzyża.

W 1912 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ustanowił Medal Florencji Nightingale.

( przyznawany za wybitne zasługi ofiarność i poświęcenie w niesieniu pomocy ludziom w sytuacjach

zagrożenia życia i zdrowia.

W latach 1923 -2014 to najwyższe światowe odznaczenie przyznano stu dwu pielęgniarkom polskim.

 

Podsumowanie

Na przestrzeni wieków role społeczno-zawodowe pielęgniarek i położnych zmieniały się.

Współcześnie zawody te stały się zawodami samodzielnymi.

Pielęgniarki i położne podejmują zadania wynikające z oczekiwań stawianych przez społeczeństwo,

grupę zawodową i światowe standardy.

Pielęgniarstwo to sztuka i nauka, odrębna od innych nauk, wywodzącą się z medycyny.

Pielęgniarstwo korzeniami swymi osadzone jest w kulturze europejskiej oraz wartościach

zawartych w filozofii chrześcijańskiej i głęboko rozumianym humanizmie.

 

Albowiem dałem wam przykład, abyście

jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili”

Ewangelia według św. Jana, rozdział 13,wiersz 15

 

Mało znany fakt z życia Florenji

 

Mój drogi panie, jeśli istnieje jakikolwiek fundusz na rzecz chorych i rannych ofiar powstania polskiego, proszę doń

dorzucić tę moją niewielką sumę – 10 – funtów. Serce w mej piersi płonie, na myśl o tym, że ów dzielny naród znów podniósł

broń w walce o wolność. Niech Bóg mu błogosławi w jego wysiłkach i niech mu dopomoże jak najszczęśliwiej zawinąć do

przystani”

Z listu Florencji Nightingale do przewodniczącego

spotkania ,które odbyło się w ratuszu londyńskim w celu

założenia protestu przeciw rządom caratu rosyjskiego w Polsce

 

Materiały źródłowe u autorki

 

 Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna