Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Plan Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Mnedżerów Pielęgniarstwa

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa z siedzibą w Przeworsku

informuje że w dniu 9 maja  2014 roku w  CENTRUM KONFERENCYJNYM Warszawa ul. Edisona 2

odbędzie się  Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy   Członków Stowarzyszenia

 Obrady rozpoczną się w I terminie o godz.11.00 , w drugim terminie o godz.11.45

         z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Prezydium Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za 2013r
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
  8. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa
  9. Sprawozdanie  Zarządu   z działalności Stowarzyszenia za okres:

  1.01.2010. do 31.12.2014r.

- w części merytorycznej sprawozdanie złoży Prezes Zarządu – Pelc Marzanna

- w części finansowej sprawozdanie złoży  Skarbnik - Alicja Buksińska

10.  Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za okres:

 01.01.2010r. do 31.12.2014r.

11.   Dyskusja

12.  Głosowanie nad przyjęciem Uchwał w sprawach:

a)      Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia

b)      Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej  Stowarzyszenia

c)      Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia za okres 2010r-2014r

13.  Wybór Zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa

            - Przewodniczącej

            - członków Zarządu

14.  Wybór członków Komisji Rewizyjnej

15.  Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej

16.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

17.  Dyskusja

18.  Zakończenie Walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego członków SMP

 

                                                                                      W imieniu  Zarządu

 

                                                                                                          Sekretarz Amelia Ścibior                               

 

 

 

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna