Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Sprawozdanie z tegorocznej konferncji Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa

W dniach 19-21.04.2013 r. w Centrum Konferencyjnym „ CS Szkolenie Doradztwo” w Warszawie odbyła się kolejna, piąta już konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa. Hasło przewodnie tegorocznej  konferencji brzmiało: 

 

„Nowa jakość zarządzania w podmiotach leczniczych”

 

W  programie znalazło się wiele ciekawych wykładów na temat zarządzania pionem pielęgniarskim, głoszonych przez wielu znakomitych wykładowców.

Uczestnicy wysłuchali następujacych tematów:

1. "Czynniki wpływające na obciążenie pracą pielęgniarek i położnych" dr n.med. Maria Cisek Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Członek Rady Narodowych Reprezentantów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek i Położnych (CNRICN) Członek Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich,

2. "Zarządzanie poprzez ryzyko" Bożena Woźniak Dyrektor Szpitala Miejskiego im. Dr. K. Jonschera w Łodzi, Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali HOPE,

3. "Zarządzanie bezpiecznym środowiskiem pracy" mgr Dorota Kilańska Członek Zarządu (EC) Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich (EFN), Polskie Towarzystwo Pielegniarskie, Przewodnicząca Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ),

4. "Kreowanie wizerunku zawodowego a dylematy zarządzania w pielęgniarstwie" mgr Jolanta Czerniak Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego,

5. dr n. med. Grażyna Rogala Pawelczyk Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

6. "Dokumentacja - konieczność czy nowy obowiązek - w świetle nowych przepisów medycznych" dr n. prawnych  Sędzia Anna Dalkowska Wyższa Szkoła Prawa i Dyplomacji w Gdyni,

7. "Magazyn "Menedżer Pielęgniarstwa" jako forum wymiany myśli oraz doświadczeń zarządzającej kadry pielegniarskiej" Dominika Zielińska Starszy Koordynator Produktu Wydawnictwa RAABE Spółka wydawnicza Sp. z o.o.,

8. "Stosowanie przymusu bezpośredniego" mgr Anna Dudek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych,

9. "Jak sobie radzić z mobbingiem w miejscu pracy" mgr Joanna Kosatka Warszawa,

10. "Procedury mikrobiologiczne zapobiegania roszczeniom z tytułu zakażeń szpitalnych" dr n. med. Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

11. "Polityka antybiotykoterapii w szpitalu" dr n. med. Dorota Kowalska-Krochmal Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

12. mgr Michał Bedlicki - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kierownik Działu Standaryzacji.

Na szczególną uwagę zasłużył wykład naszego gościa z Irlandii Pani Anny Ludwinek Koordynatora Projektów UE dotyczacych pielęgniarek Europy Wschodniej, którego tematem była "migracja pielegniarek polskich". Pani Koordynator przedstawiła wstępne wyniki ciekawych badań naukowych przeprowadzopnych we współpracy z naszym Stowarzyszeniam na Zlecenie Komisji Europejskiej. Badania jeszcze trwają więc dane te mogą ulec zmianie, ale już wiadomo, że wśród emigrantów pracujących w Irlandii na pierwszym miejscu sa węgierskie pielęgniarki, natomiast pielęgniarki polskie są poza pierwsza dziesiątką tj. na 12 miejscu.

Swoimi doświadczeniami z wdrażania elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej podzieliła sie z nami mgr Dorota Tekiela Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Omówiła temat "Wdrażanie elektroniczej wersji dokumentacji pielęgniarskiej - doświadczenia własne".  Wiele z tych wskazówek będziemy mogły już niebawem wykorzystać w swojej pracy.

Wsród wykładowców nie zabrakło również pielęgniarek z terenu działania naszej Izby. Mgr urszula Kukulska Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością w SPZOZ w Przeworsku przedstawiła: "Badanie zadowolenia klienta/opinii pacjentów jako jeden z mierników systemu zarządzania jakością". Wyniki badania jednoznacznie wykazały, że pacjenci Szpitala Rejonowego im. Henryka Jankowskiego w Przeworsku są zadowoleni z opieki pielęgniarskiej i wystawili nam bardzo wysoką ocenę.

Ciekawym uzupełnieniem tego badania okazała się praca na temat: "Satysfakcja pracownika jako element doskonałości organizacji" wygłoszona przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa mgr Dorotę Tekiela Z-cę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Z badań wynika, że pielęgniarki również czerpią satysfakcję z wykonywania swojego, bardzo trudnego zawodu.

Następnie mogliśmy nauczyć się jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy, jak w sposób asretywny współdziałać z pacjentami i naszymi przełożonymi. Ciekawy wykład, w formie instruktażu, pod tytułem "Asertywność jako sposób przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu i budowaniu relacji z pacjentem" przedstawiła Pani Anna Daria Nowicka Manager Projektu NES Healthcare Polska.

Gościnnie wystąpiła również Pani mgr Jolanta Skolimowska Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia wzbudzając niezwykle ożywioną dyskusję na temat minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, choć głównym tematem jej wystąpienia była informacja na temat nowych projektów prac Departamentu.

Oprócz wykładów uczestnicy Konferencji mieli okazję do wymiany myśli i doświadczeń podczas przerw w wykładach oraz podczas uroczystej kolacji. Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie weszły na stałe do kalendarza kierowniczej kadry pielęgniarskiej, stały sie swoistym forum wymiany myśli i doświadczeń.

Podczas tegorocznego spotkania, po raz pierwszy przedstawiono nowy magazyn wydany dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej przez Wydawnictwo Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Menedżerów Pielęgniarstwa. Pismo redagowane przez m.in. menedżerów pielęgniarstwa dla menedżerów pielęgniarstwa. Zawiera ono wiele ciekawych artykułów z przykładami praktycznych rozwiązań do stosowania we własnych placówkach. Pismo spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska.

Uczestnicy konferencji jak co roku mieli okazję do wzięcia udziału w ciekawym wydarzeniu kulturalnym. Tym razem było to przestawienie musicalowe w Teatrze Roma pod znanym ytułem: "Deszczowa Piosenka". Wspaniała uczta dla duszy z udziałem znakomitych aktorów, oprawiona pięknymi piosenkami i fantastycznym tańcem.

Kończąc chciałabym w imieniu Zarządu SMP podziękować serdecznie wszytstkim wykładowcom ale przede wszystkim naszym wspaniałym uczestnikom tj. pielęgniarkom i położnym, które mimo licznych problemów nie zawiodły organizatorów i przybyły na nasze coroczne spotkanie.


Zapraszam ponownie w następnym roku i serdecznie pozdrawiam.


Marzanna Pelc

Prezes Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa

Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Przeworsku

Wiceprzewodnicząca ORPiP z siedzibą w PrzeworskuDane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna