Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Stowarzyszenie

Menedżerów Pielęgniarstwa

Przeworsk dnia 8.01.2013r.

 

 

Stanowisko

w sprawie wejścia w życie z dniem 1.01.2013r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa skupia w swoim gronie pielęgniarską kadrę kierowniczą a w szczególności Naczelne Pielęgniarki z podmiotów leczniczych na terenie całej Polski. Jesteśmy oburzone traktowaniem naszego środowiska w sposób niepoważny i lekceważący.

 • USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2011.112.6542. mówi:

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach określonych w ust. 1, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

W ramach tzw.”konsultacji społecznych” dwukrotnie otrzymywaliśmy projekty w/w rozporządzenia do zaopiniowania, były one zupełnie inne od rozporządzenia z dnia 28.12.2012r. Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Pani Jolanta Skolimowska która zaszczyciła nas swoją obecnością i podczas konferencji naukowo szkoleniowej, organizowanej przez nasze stowarzyszenie w kwietniu 2012r. w Warszawie dokładnie omawiała treść projektu oraz prace zespołu powołanego specjalnie w celu wypracowania tak oczekiwanego przez środowisko projektu. Wszyscy bardzo się starali a wyszło jak zwykle.

Po raz kolejny Jak się okazało, Minister Zdrowia zastosował manewr sprawdzony wcześniej przy wydaniu rozporządzenia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą / Dz.U.2012.182 /. Także w tamtym przypadku konsultowano projekt który diametralnie różnił się od wprowadzonego rozwiązania.

I teraz znowu to my Naczelne Pielęgniarki i Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa mamy się z tym zmagać na własną rękę i to my poniesiemy konsekwencje, bo przecież co to znaczy że cyt.:

 

 1. §1.2.

  Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej , z wyłączeniem pielęgniarek oddziałowych lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek i położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców.”

  W takim razie kogo nie wlicza ?, jaka jest jeszcze inna kadra kierownicza na oddziałach?

  Czy to znaczy że należy zmienić zakresy czynności pielęgniarek oddziałowych i koordynujących ? już nie mają koordynować pracy, układać harmonogramów pracy, obsługiwać programów komputerowych (wyliczę tylko niektóre: „Ruch chorych”, „Apteczka oddziałowa”,” Czynniki ryzyka zakażeń”, ”Ewidencja czasu pracy” czy ostatnio wprowadzony „e WUŚ” i inne zależnie i nie tylko od placówki). Czy to znaczy że nadzór nad pracą podległego personelu, wdrażanie procedur, zarządzeń, egzekwowanie i kontrola nie jest konieczna ?Jeśli pielęgniarki oddziałowe i koordynujące mają się opiekować pacjentami to kto przejmie ich zadania ? Od 4.01.2013r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U.,poz.5)to na pielęgniarce spoczywa również obowiązek prowadzenia książki transfuzyjnej. No to życzę dużo cierpliwości pacjentom w oczekiwaniu na pielęgniarkę !

 2. A co z zapisem, który również był w projekcie o tym, że w oddziałach dziecięcych nie może dyżurować mniej niż dwie pielęgniarki ?

 3. I najważniejsze: §2 pkt 3)2.cyt.:

  „………….średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla danej kategorii opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, kierownik podmiotu ustala, uwzględniając kategorię opieki do której pacjent został zakwalifikowany zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku:…………..”

  Co to znaczy skoro dla żadnej z kategorii opieki nie przyporządkowano tego czasu?

  Czy znowu mamy sporządzać na własną rękę, katalogi świadczeń i obarczać nasze pielęgniarki liczeniem czasu potrzebnego na wykonanie procedury ? Zdaje się, że już to przerabialiśmy i właśnie to okazało się zupełnie błędne i niemiarodajne bo obarczone błędem subiektywnej oceny. A może każda z nas przyjmie własny czas wg własnego uznania ?

  Tak więc konsultacje odbyły się zgodnie z ustawą, opinie zostały wyrażone ale pod uwagę wzięto nie te merytoryczne wskazane przez środowisko pielęgniarek i położnych ale (z całym szacunkiem dla wszystkich wypowiadających się)wzięto pod uwagę opinie inne, opinie środowisk których wiedza o pracy pielęgniarki i położnej jest delikatnie mówiąc powierzchowna. Wszystkie są dostępne na stronie internetowej MZ.

   

  Przekonaliśmy się po raz kolejny że tzw. Konsultacje społeczne znaczą dla Ministra Zdrowia i dla naszego środowiska zupełnie co innego. W związku z tym zarówno członkowie jak i Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa zastanawia się nad sensem wypowiadania się na temat jakichkolwiek projektów przekazywanych nam przez Ministerstwo Zdrowia.

  Ponadto domagamy się cyklu szkoleń praktycznych bo nie potrafimy na podstawie rozporządzenia obliczyć prawidłowej liczby etatów pielęgniarek i położnych a może… i to w tej sytuacji będzie najlepsze otrzymamy od razu z góry prawidłową liczbę ?!!

Prezes

Stowarzyszenia

Menedżerów Pielęgniarstwa

Marzanna Pelc

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna